औरंगाबाद विभाग पदवीधर निवडणुकीसाठी 39 नामनिर्देशनपत्र दाखल

Advertisements
Advertisements
Spread the love

औरंगाबादविभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक 2020 करिता आज दि.12 नोव्हेंबर 2020 रोजी दुपारी 03.00 वाजेपर्यंत 39 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले.

Advertisements

नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्यांचे नाव : 1) छाया सोनवने (पक्ष : इंडियन नॅशनल मानवाधिकार पाटी) पडेगाव (छावणी) औरंगाबाद, 2) शेख गुलामरसुल कठ्ठु (पक्ष : अपक्ष), औरंगाबाद, 3) ॲड.(डॉ) यशवंत रामभाऊ कसवे (पक्ष : अपक्ष), परभणी, 4) सतीश भानुदास चव्हाण, (पक्ष : नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी) औरंगाबाद, 5) ॲड.प्रा.अश्विनकुमार पुरभाजी क्षीरसागर पाटील कोळीकर उर्फ के.सागर (पक्ष : अपक्ष), मु.पो.कोळी, (जनसुर्या निवास) ता.हदगाव, जि.नांदेड, 6) काजी तसलीम निजामोद्दीन (पक्ष : अपक्ष) उस्मानाबाद, 7) शेख हाज्जू हुसेन पटेल (पक्ष : अपक्ष) मु.जामगाव, पो.रघुनाथ नगर, ता.गंगापूर, जि.औरंगाबाद 8) ढवळे सचिन राजाराम (पक्ष : अपक्ष) औरंगाबाद, 9) डॉ.रोहित शिवराम बोरकर (पक्ष : आम आदमी पाटी) पुणे, 10) रमेश साहेबराव कदम (पक्ष : अपक्ष) मु.पो.सिंगारवाडी ता.किनवट, जि.नांदेड 11) बोराळकर शिरीष (पक्ष : भारतीय जनता पार्टी) औरंगाबाद, 12) दिलीप हरिभाऊ घुगे (पक्ष : शिवसेना) मु.कोथळ,पो.हिंगोली ता.हिंगोली, जि.हिंगोली, 13) विवेकानंद शशिकांत उजळंबकर (पक्ष : भारतीय जनता पार्टी) मु.पो.उजळंब, ता.चाकुर, जि.लातूर 14) संदिप बाबुराव कराळे (पक्ष : अपक्ष) मु.पो.कमटाळा, ता.किनवट, जि.नांदेड 15) सुनिल तुळशीराम माहांकुडे (पक्ष : अपक्ष) अशोक नगर, बार्शी नाका, बीड 16) संजय शहाजी गंभीरे (पक्ष : अपक्ष) अंबाजोगाई 17) कृष्णा दादाराव डोईफोडे (पक्ष : अपक्ष) मु.पो.अंतरवाली ( खांडी), ता.पैठण, जि.औरंगाबाद 18) शे.सलीम शे.इब्राहिम (पक्ष : वंचित समाज इन्साफ पार्टी), परभणी, 19) विजेंद्र राधाकिसन सुरासे (पक्ष : अपक्ष), जालना, 20) सचिन अशोक निकम (रिपब्लिकन सेना) औरंगाबाद, 21) उत्तम बाबुराव बनसोडे (पक्ष : पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी) मुखेड जि.नांदेड, 22) विशाल उध्दव नांदरकर (पक्ष : अपक्ष), औरंगाबाद 23) प्रविण शिवाजी घुगे (पक्ष: भारतीय जनता पक्ष) औरंगाबाद, 24) प्रा.नागोराव काशीनाथ पांचाळ (पक्ष : वंचित बहुजन आघाडी), मु.पो.कातनेश्वर ता.पुर्णा, जि.परभणी 25) राम गंगाराम आत्राम (पक्ष : अपक्ष) लातूर, 26) अशोक विठ्ठल सोनवणे (पक्ष : अपक्ष), मु.पो.अंभई ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद, 27) अक्षय नवनाथराव खेडकर (पक्ष : अपक्ष) औरंगाबाद 28) पोकळे रमेश शिवदास (पक्ष : अपक्ष) मु. चांदेगाव, पो.पोथरा, ता.बीड, जि.बीड 29) समदानी चाँदसाब शेख (पक्ष : अपक्ष), तरोडा (बु) नांदेड, 30) वसंत संभाजी भालेराव (पक्ष : प्रबुध्द रिपब्लिकन पार्टी), औरंगाबाद 31) अब्दुल रऊफ (पक्ष : समाजवादी पार्टी) औरंगाबाद, 32) कुणाल गौतम खरात (पक्ष : ऑल इंडिया मजलीस ए हस्तेहादुल मुस्लमीन (AIMIM) औरंगाबाद 33) प्रदिप भानुदास चव्हाण (पक्ष : अपक्ष), औरंगाबाद 34) अंभोरे शंकर भगवान (पक्ष : अपक्ष), औरंगाबाद 35) विजयश्री भागीनाथ बारगळ (पक्ष : अपक्ष) औरंगाबाद 36) ॲड.शिरिष मिलिंद कांबळे (पक्ष : बहुजन मुक्ती पार्टी) मोरेवाडी, पो.चनई, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड, 37) ॲड.बळीराम लक्ष्मणराव केंद्रे (पक्ष : अपक्ष), मु.कुमठा (खुर्द), ता.उदगीर, जि.लातूर 38) ॲड.शेख फेरोजमिया खालेद (पक्ष : अपक्ष), बीड, 39) विलास बन्सीधर तांगडे, (पक्ष : अपक्ष), मु.पो.जांबसमर्थ, ता.घनसावंगी, जि.जालना.

Advertisements
Advertisements

यापैकी सतीश चव्हाण यांनी 03, शिरीष बोराळकर यांनी 2, शे.सलीम शे.इब्राहिम 02, सचिन अशोक निकम 02, उत्तम बाबुराव बनसोडे-02, प्रा.नागोराव काशीनाथ पांचाळ-02, दिलीप हरिभाऊ घुगे-02, अब्दुल रऊफ-02, विजेंद्र राधाकिसन सुरासे-02, विवेकानंद शशिकांत उजळंबकर-02 तर विलास बन्सीधर तांगडे यांनी -04 उमेदवारी अर्ज दाखल केले असल्याची माहिती उपआयुक्त तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कळविली आहे.

****

आपलं सरकार